Monday, February 15, 2010

Kelas 28 Feb 2010 (SPACE) ... ubah dan jumpa 27 Feb 5 - 8 mlm

Masa: Sebagaimana tertera dalam jadual kelas.
Pensyarah: PM Dr Mohd Zin Kandar
Kehadiran: Semua wajib hadir.
Keperluan: LCD - Class Rep - sila dapatkan LCD dari pej/makmal SPACE and get ready for the class.

Progress Assessment by individual presentation on MS Words. Please present your Chapter 1: Introduction and Chapter 2: Literature Review (see detail content on previous post).

SAYA TUNGGU DI STUDIO S BINA CITY CAMPUS ANTARA 5.00PM - 8.00PM UNTUK SEMAK PROGRESS SETIAP PELAJAR. IAITU BAB 1 (INTRO) SIAP 80-100%; BAB 2 LITERATURE REVIEW SIAP 60 - 80%. SILA SINARAIKAN SEMUA PAPER/RUJUKAN YANG DI RUJUK DAN BAWA SEKALI. PERBINCANGAN BOLEH MENGGUNAKAN HARD COPY ATAU SOFT COPY. T.KASIH. DRZIN 013-4352539.

Monday, January 25, 2010

Kajian Topikal Sem2 2009/10 Progress Seminar

Program Perdana:

MIGGU 11 (22 - 26 FEB 2010)
Sesiapa yang belum mengemukakan deraf progres sila berbuat demikian. Hubungi saya dan jumpa di bilik KJLI&P minggu ini
Di tahap ini ada mesti siap: Bab Pengenalan 100% siap; Bab Literature Review 60% siap; Bab Pengumpulan data 30% siap.

MINGGU 8 bersamaan 3 Februari 2010 di Makmal Sains Bangunan
Berasaskan jadual yang ditentukan, setiap pelajar Kajian Topikal perlu membentangkan dengan MSWords progress masing.masing.

Progres MINGGU 8:-
Objektif dan Methodologi Kajian >> 100% Siap
Bab PENGENALAN - Pengenalan, Kenyataan Masalah, Objektif Kajian. Matlamat Kajian, Skop Kajian, Kepentingan Kajian, Hipotesis, Metodologi Kajian, Carta aliran kajian, Struktur Laporan >> 100% Siap.

Bab KAJIAN ‘LITERATURE’ Pengenalan, Definisi, konsep, dll. Status, isu, masalah, fenomena, alternatif, applikasi, potensi dll . Kajian Kes . - Sertakan semua rujukan Buku, Kertas kerja, Jurnal dll. >> 40% Siap.

Bab Kaedah kajian - Pengenalan, Kaedah pengumpulan data, Alatan & pengukuran, pengumpulan data/maklumat dilapangan Minggu 8 >> 10% Siap,

Terima Kasih

Friday, December 25, 2009

Kajian Topikal Sem2 2009/10

SBA4623 Kajian Topikal
Penyelia: PM Dr Mohd Zin
Semester 1 / 2 Sessi ………………
Faculty of Built Environment UTM
B11-431 / Office of KJ LI&P; drzin2000@yahoo.com 013-4352539

Kejayaan penghasilan kursus Kajian Topikal memerlukan kerjasama mantap di antara pelajar dan penyelia secara berterusan. Pelajar dikehendakki bersikap pro-aktif di dalam merangka dan merancang tugasan agar tidak menghadapi masalah di penghujung semester. Berikut adalah jadual yang perlu disediakan dan disiapkan setiap pelajar. SILA BAWA CHECKLIST INI SETIAP KALI PERJUMPA PENYELIA.

No. Perkara/Komponen Minggu Pertemuan dan Penyerahan Nota, Progress Mark & TT Penyelia:-

1 Pertemuan Pertama: Mencadangkan Bidang Kajian, Membincang Objektif & Kaedah Kajian. Persetujuan Penyelia. Minggu 2 atau 3

2 Pertemuan Kedua: Kemukakan Objektif KT dan Methodologi Kajian. Minggu 4 >> 100% Siap * Persetujuan Penyeliaan tidak diterima selepas minggu ini.

3 Bab PENGENALAN - Pengenalan, Kenyataan Masalah, Objektif Kajian. Matlamat Kajian, Skop Kajian, Kepentingan Kajian, Hipotesis, Metodologi Kajian, Carta aliran kajian, Struktur Laporan. Minggu 4 >> 40% Siap; Minggu8 >> 100% Siap. Progress Marks : 5%
#Jika minggu 8, PENGENALAN tidak siap 100%, sila tarik diri.

4 Bab KAJIAN ‘LITERATURE’ Pengenalan, Definisi, konsep, dll. Status, isu, masalah, fenomena, alternatif, applikasi, potensi dll . Kajian Kes . - Sertakan semua rujukan Buku, Kertas kerja, Jurnal dll. Minggu 4 >> 10% Siap; Minggu 8 >> 40% Siap. Minggu 12 >> 100% Siap . Progress Marks : 10%
#Jika minggu 8, 40% tak disiaplkan, sila tarik diri.

5 Bab Kaedah kajian - Pengenalan, Kaedah pengumpulan data, Alatan & pengukuran, pengumpulan data/maklumat dilapangan Minggu 8 >> 10% Siap; Minggu 12 >> 70% Siap; Minggu 14 >> 100% Siap. Progress Marks : 10%
#Jika minggu 8, 10% tak disiaplkan, sila tarik diri.

6 Bab Penganalisan Data/Maklumat. Pengenalan, kaedah penganalisaan, penganalisaan, perbincangan, rumusan Mingu 12 >> 10% Siap; Minggu 14 >> 100% Siap Progress Marks : 5%

7 Bab Kesimpulan & Penemuan - kesimpulan dan penemuan Minggu 14 >> 100% Siap

8 Deraf Akhir (untuk komen terakhir Penyelia) >> Termasuk pengakuan, penghargaan, abstrak, senarai gambar, jadual, lampiran dan rujukan lengkap. Minggu 14 >> 100% Siap . Progress Marks : 30%

9 Penghantaran Akhir (2 copies Hard Binding & CD) Minggu 15 >> 100% Siap Progress Marks : 40%


T.Tangan .................................................

Nama Pelajar :........................................................ Tarikh:..................................

Research Methodology Sem 2 2009/10 Perdana & SPACE

SBA3122 Kaedah Penyelidikan
Penyelia: PM Dr Mohd Zin
Semester 1 / 2 Sessi ………………
Faculty of Built Environment UTM
B11-431 / Pejabat KJ Lepasan Ijazah & Penyelidikan
drzin2000@yahoo.com 013-4352539

Pelajar yang mendaftar subjek ini dan memilih saya sebagai penyelia sila ikuti schedule berikut:-

Kejayaan penghasilan kursus Kaedah Penyelidikan memerlukan kerjasama mantap di antara pelajar dan penyelia secara berterusan. Pelajar dikehendakki bersikap pro-aktif di dalam merangka dan merancang tugasan agar tidak menghadapi masalah dipenghujung semester. Berikut adalah jadual yang perlu disediakan dan disiapkan setiap pelajar.

No. Perkara/Komponen Minggu Pertemuan dan Penyerahan Nota & TT Penyelia:-

1 Pertemuan Pertama, Mencadangkan Bidang Kajian & T.Tangan Penyelia
> Minggu 2 atau 3

2 Draf Kerangka kandungan > Minggu 4 >> 100% Siap

3 Bab PENGENALAN - Pengenalan, Kenyataan Masalah, Objektif Kajian. Matlamat Kajian, Skop Kajian, Kepentingan Kajian, Hipotesis, Metodologi Kajian, Carta aliran kajian, Struktur Laporan. >Minggu 4 >> 10% Siap; > Minggu 8 >> 100% Siap

4 Bab KAJIAN ‘LITERATURE’ Pengenalan, Definisi, konsep, dll. Status, isu, masalah, fenomena, alternatif, applikasi, potensi dll. Kajian Kes Literature - Senarai Buku, Kertas kerja, Jurnal dll. Kesimpulan, Rumusan. > Minggu 4 >> 5% Siap; >Minggu 8 >> 30% Siap; >Minggu 12 >> 100% Siap

5 Bab Kaedah kajian- Pengenalan, Huraian bagaimana Kaedah pengumpulan data/maklumat akan dijalankan. Alatan & pengukuran yang akan digunakan (jika berkaitan). >Minggu 8 >> 5% Siap; >Minggu 12 >> 70% Siap; Minggu 14 >> 100% Siap

6 Bab Kesimpulan - kesimpulan dan penemuan. >Minggu 14 >> 100% Siap

7 Deraf Akhir (untuk komen terakhir Penyelia). >> Termasuk pengakuan, penghargaan, abstrak, senarai gambar, jadual, lampiran dan rujukan lengkap. >Minggu 14 >> 100% Siap

8 Penghantaran Akhir Minggu 15 >> 100% SiapT.Tangan .................................................

Nama Pelajar :........................................................ Tarikh:..................................

Wednesday, December 23, 2009

Course Outline 2009/10 Space

Penyelaras Research methodology SPACE adalah PM Dr Aminatuzuhairah Megat Abdullah. Secara umumnya kursus ini mendedahkan pelajar kepada kaedah dan format penulisan akademik yang betul dan standard.